# رمضان

رمضان ماه مهمانی خدا

یا لطیف... گنهکاران ، گنهکاران کجایید                                       گشوده شد در رحمت بیایید ضیافتخانه ی حق باز گشته                                       خدا مهمانیش آغاز گشته مشو نومید هرگز ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 21 بازدید