سلام بر مهدی

سلام بر مهدی، آنکه پیوسته عطر یادش در خاطره ها می پیچد و یاد آن محبوب دل ها، شوق دیدار را بر می انگیزد.آنکه مهبان دل های پاک و باصفاست.

سلام بر مهدی، آنکه تجلی اعظم خدا بر بسیط خاک است و مزده ی تولدش، ظهور نور و زیبایی است.....

تولدش،میلاد شور و شوق است، وجودش، خورشید عصر انتظار است.....

سلام بر او که وارث شریعت احمد و احیاگر دین محمد(ص) است.....

سلام بر مهدی، زمزمه دل های عاشق، گواه صبح صادق.....

فجر آفرین عصر ظلمت.....

بهار آفرین قرن ها خزان.....

سلام بر مهدی عزیز، گل فاطمه.....

وعده ی سر به مهر پروردگار.....

جلوه گاه رحمت آفریدگار و امید آفرین عصر انتظار.....

بقةه الله

/ 4 نظر / 23 بازدید
ali(در به در)

خوب پیشرفت کردی ورپریده پیش ما بیا[گل][خنده][دست][دست][دست][دست]

ali(در به در)

خوب پیشرفت کردی ورپریده پیش ما بیا[گل][خنده][دست][دست][دست][دست]

mf

آفرین ورپریده واقعا پیشرفت چشم گیری کردی[قهقهه]