فریاد و سکوت

فریاد و سکوت، گاهی در هم می آمیزند و من حیران مانده ام که کدامیک از این دو برایم لالایی می خوانند و صدایش گوشنوازتر است... ولی دیری است که در یافته ام که هر کدام از آنها آهنگ خاص خود را دارند.

"سکوت" کلام بی کلامی است که گاهی شادی را نگاه میدارد و غم را به فریاد میسپارد و "فریاد" دل را از غم خالی می کند تا آن را با سکوت پر کند.

/ 4 نظر / 26 بازدید
آسمانی ترین ستاره

[قلب][قلب][قلب] [چشمک][چشمک][چشمک] [لبخند][لبخند][لبخند] [بغل][بغل][بغل] [ماچ][ماچ][ماچ]

سلام رها جون این مطلبت هم مثل مطالب دیگت خیلی قشنگ بود[لبخند][لبخند][لبخند] خیلی دوست دارم دوستی آشنا[قلب][قلب][قلب]

دوستی آشنا

سلام رها جون این مطلبت هم مثل مطالب دیگت خیلی قشنگ بود[لبخند][لبخند][لبخند] خیلی دوست دارم دوستی آشنا [قلب][قلب][قلب]