رمضان ماه مهمانی خدا

یا لطیف...

گنهکاران ، گنهکاران کجایید

                                      گشوده شد در رحمت بیایید

ضیافتخانه ی حق باز گشته

                                      خدا مهمانیش آغاز گشته

مشو نومید هرگز عبد عاصی

                                      که می بخشد خداوندت معاصی

بیایید ای گنهکاران که ایزد

                                    به حق خود ، شمارا دوست دارد

التماس دعا

/ 8 نظر / 22 بازدید
زهرا

سلام[گل] عزیزم روزه هات قبول باشه این دست های ساده و خالی دخیلتان ما را به رسم رفاقت دعا کنید[لبخند]

مسافری در زمین

سلام گلم. ماه رمضان مبارک [لبخند] بنویس نام مرا بر کف دستت ای دوست تا به هنگام قنوتت نبری از یادم[گل]

مهدی شاهین

سلام رها جون[گل] ممنون که اومدی [قلب] نظرتو در مورد داستان نگفتی؟ مرسی[چشمک]

mf

خیلی زیبا بود عزیزم[گل][لبخند][خنده]

زینب1378

سلام رها جون[گل] امیدوارم حالت خوب باشه[قلب] بابای[خداحافظ]